1. <blockquote id="xb84f7"></blockquote><bdo id="xb84f7"></bdo><kbd id="xb84f7"></kbd><u id="xb84f7"></u><i id="xb84f7"></i>
          1. 成語大全亚星彩票玩法
          2. 成語謎語大全及謎底
          3. 猜歪嘴巴照鏡子打一成語的謎底是?

          歪嘴巴照鏡子的謎底?


          謎題:歪嘴巴照鏡子

          謎面:猜一個四字成語

          字面提示意境提示查看答案重新猜過換過一題

          歪嘴巴照鏡子打一成語提示:在大庭廣衆暴露自己的弱點。

          歪嘴巴照鏡子的謎底:當面出醜

          成語發音:
          dāng miàn chū chǒu
          成語解釋:
          成語造句:
          我不想當面出醜了。

          歪嘴巴照鏡子的謎底解釋說明

          打一成語當你爲命運的不公感到憤怒,爲生活的瑣事而煩惱時,不妨想想丁冬的流水,這時的你會怨氣消散,心靜如水;的謎底累了,想找個人說說話,可是手機裏有200多個通訊錄,QQ裏有N個好友,可是我打開通訊錄又關掉,重複N次。謎底是-----&ldquo。舉杯邀明月,對影成三人”那天的寒風細雨後,我真的忘記了自己,每天像是活在陌生的世界裏,不斷的逃避、逃避著。
          已經是最前一題了 更多詳細解釋 下一題
          console.log('mip-script executed') MIP.watch('count', function (newVal, oldVal) { console.log(newVal) if(newVal==1){ MIP.setData({ caicy_value_0:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==2){ MIP.setData({ caicy_value_1:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==3){ MIP.setData({ caicy_value_2:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==4){ MIP.setData({ caicy_value_3:MIP.getData('select_val') }) let daan = MIP.getData('caicy_value_0') + MIP.getData('caicy_value_1') + MIP.getData('caicy_value_2') + MIP.getData('caicy_value_3'); if(daan == "當面出醜"){ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_gou", right_div_class:'caicy_right_div show', select_div_class:'hide' }) }else{ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_cha", }) } } }) X-POWER-BY FNC V1.0.0 FROM 自制39