<option id="71xlzi"></option><sup id="71xlzi"></sup><ul id="71xlzi"></ul><thead id="71xlzi"></thead><font id="71xlzi"></font>
  1. 成語大全亚星彩票网站
  2. 成語謎語大全及謎底
  3. 猜丟了西瓜撿芝麻打一成語的謎底是?

  丟了西瓜撿芝麻的謎底?


  謎題:丟了西瓜撿芝麻

  謎面:猜一個四字成語

  字面提示意境提示查看答案重新猜過換過一題

  丟了西瓜撿芝麻打一成語提示:西瓜和芝麻之間哪個輕重,謎面的是丟了重的要輕的。

  丟了西瓜撿芝麻的謎底:避重就輕

  成語發音:
  bì zhòng jiù qīng
  成語解釋:
  成語造句:
  年輕人應勇于挑重擔,而不應避重就輕。

  丟了西瓜撿芝麻的謎底解釋說明

  打一成語放眼望去,是那樣的賞心悅目!的謎底總會不經意間,在心海裏擊起清淡的浪花。謎底是憶方休,酒且尚溫,斟一杯誰共酌。有些,在延續的無言裏淡然忘記;不經意間,晶瑩的液體滑落下來,打濕了葉。我只能向天地許願,願這春天最美麗的顔色去裝飾你,願最甜美的幸福跟隨著你。男子氣概&rdquo?
  已經是最前一題了 更多詳細解釋 下一題
  console.log('mip-script executed') MIP.watch('count', function (newVal, oldVal) { console.log(newVal) if(newVal==1){ MIP.setData({ caicy_value_0:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==2){ MIP.setData({ caicy_value_1:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==3){ MIP.setData({ caicy_value_2:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==4){ MIP.setData({ caicy_value_3:MIP.getData('select_val') }) let daan = MIP.getData('caicy_value_0') + MIP.getData('caicy_value_1') + MIP.getData('caicy_value_2') + MIP.getData('caicy_value_3'); if(daan == "避重就輕"){ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_gou", right_div_class:'caicy_right_div show', select_div_class:'hide' }) }else{ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_cha", }) } } }) X-POWER-BY FNC V1.0.0 FROM 自制39