<button id="rs01sn"></button><ol id="rs01sn"></ol>
      • <noscript id="tads7m"></noscript><style id="tads7m"></style><abbr id="tads7m"></abbr>
       • <table id="ymbkyo"></table>
        <code id="ymbkyo"></code><dl id="ymbkyo"></dl><pre id="ymbkyo"></pre>
            1. 成語大全首頁
            2. 看圖猜成語
            3. 瘋狂猜成語所有答案第26題

            字面提示意境提示查看答案重新猜過 換過一題

            瘋狂猜成語所有答案提示:指說話裏面還暗含著別的意思。

            瘋狂猜成語所有答案-話中有話

            成語發音:
            huà zhōng yǒu huà
            成語解釋:
            話裏含有別的意思。
            成語出處:
            清·曹雪芹《紅樓夢》第第一百十回:“邢夫人等聽了話中有話,不想到自己不令鳳姐便宜行事,反說:‘鳳丫頭果然有些不用心。’”
            成語造句:
            他似乎話中有話,不知搞的什麽名堂。
            console.log('mip-script executed') MIP.watch('count', function (newVal, oldVal) { console.log(newVal) if(newVal==1){ MIP.setData({ caicy_value_0:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==2){ MIP.setData({ caicy_value_1:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==3){ MIP.setData({ caicy_value_2:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==4){ MIP.setData({ caicy_value_3:MIP.getData('select_val') }) let daan = MIP.getData('caicy_value_0') + MIP.getData('caicy_value_1') + MIP.getData('caicy_value_2') + MIP.getData('caicy_value_3'); if(daan == "話中有話"){ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_gou", right_div_class:'caicy_right_div show', select_div_class:'hide' }) }else{ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_cha", }) } } }) X-POWER-BY FNC V0.5.2 FROM ZZ39