<q id="ivqm1q"><acronym id="ivqm1q"></acronym><small id="ivqm1q"></small><strong id="ivqm1q"></strong><ul id="ivqm1q"></ul><ol id="ivqm1q"></ol></q><ol id="ivqm1q"><button id="ivqm1q"></button></ol><fieldset id="ivqm1q"><form id="ivqm1q"></form><option id="ivqm1q"></option><em id="ivqm1q"></em><optgroup id="ivqm1q"></optgroup></fieldset><dl id="ivqm1q"><tfoot id="ivqm1q"></tfoot><div id="ivqm1q"></div><fieldset id="ivqm1q"></fieldset><pre id="ivqm1q"></pre><style id="ivqm1q"></style></dl><dd id="ivqm1q"><dir id="ivqm1q"></dir><i id="ivqm1q"></i><kbd id="ivqm1q"></kbd></dd>
  1. 成語大全首頁
  2. 看圖猜成語
  3. 看圖猜成語大全及答案第114題

字面提示意境提示查看答案重新猜過 換過一題

看圖猜成語大全及答案提示:血流肉爛,無法辨認器官肢體。形容死亡或受傷的慘狀。

看圖猜成語大全及答案-血肉模糊

成語發音:
xuè ròu mó hu
成語解釋:
血流肉爛,無法辨認器官肢體。形容死亡或受傷的慘狀。
成語出處:
馮玉祥《我的生活》第24章:“弟兄們讓不開路,被火車碾的斷腰折骨,血肉模糊。”
成語造句:
仔細看去,這條路上血肉模糊成了一片,沒有一個幹淨的屍體。★巴金《家》二十五
console.log('mip-script executed') MIP.watch('count', function (newVal, oldVal) { console.log(newVal) if(newVal==1){ MIP.setData({ caicy_value_0:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==2){ MIP.setData({ caicy_value_1:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==3){ MIP.setData({ caicy_value_2:MIP.getData('select_val') }) } if(newVal==4){ MIP.setData({ caicy_value_3:MIP.getData('select_val') }) let daan = MIP.getData('caicy_value_0') + MIP.getData('caicy_value_1') + MIP.getData('caicy_value_2') + MIP.getData('caicy_value_3'); if(daan == "血肉模糊"){ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_gou", right_div_class:'caicy_right_div show', select_div_class:'hide' }) }else{ MIP.setData({ statusClass:"caicy_status status_cha", }) } } }) X-POWER-BY FNC V0.5.2 FROM ZZ39