<dt id="yberpd"></dt><table id="yberpd"></table><tfoot id="yberpd"></tfoot>
      1. <i id="b6ta24"></i><tr id="b6ta24"></tr>
          1. 成語大全首頁
          2. 成語對對子大全
          3. 成語對對子盲人摸象正文

          盲人摸象的對聯_塞翁失馬對對子


          盲人摸象 - 塞翁失馬

          成語對對子盲人摸象是塞翁失馬;成語對聯塞翁失馬的上聯是盲人摸象;盲人摸象的對聯下聯是塞翁失馬;塞翁失馬對對子對的是盲人摸象;

          對對子盲人摸象的意思
          讀音:máng rén mō xiàng
          出處:《大般涅槃經》三二:“其觸牙者即言象形如蘆菔根,其觸耳者言象如箕,其觸頭者言象如石,其觸鼻者言象如杵,其觸腳者言象如木臼,其觸脊者言象如床,其觸腹者言象如甕,其觸尾者言象如繩。”
          解釋:比喻對事物只憑片面的了解或局部的經驗,就亂加猜測,想做出全面的判斷。
          近義詞:管中窺豹坐井觀天忐忑不安六神無主
          反義詞:洞察一切悠然自得
          查看詳細解釋盲人摸象成語接龍

          對聯塞翁失馬的意思
          讀音:sài wēng shī mǎ
          出處:《淮南子·人間訓》:“近塞上之人有善術者,馬無故亡而入胡。人皆吊之。其父曰:‘此何遽不爲福乎?’居數月,其馬將胡駿馬而歸。人皆賀之。…故福之爲禍,禍之爲福,化不可極,深不可測也。”
          解釋:塞:邊界險要之處;翁:老頭。比喻一時雖然受到損失,也許反而因此能得到好處。也指壞事在一定條件下可變爲好事。
          近義詞:失之東隅因禍得福
          反義詞:因福得禍
          查看詳細解釋塞翁失馬成語接龍

          X-POWER-BY FNC V0.5.2 FROM ZZ39